Артикулът е добавен

Преминете към съдържанието
-15% на всички продукти 🌸 Използвай код SPRING15 при поръчка
-13% на всички продукти ❤ Използвай код BEAUTY13 при поръчка

Условия за връщане

1. Купувачът има право да се откаже от Договора, а именно да върне Продукт или да отмени Услуга, в рамките на 14 календарни дни, без да посочва причина и без да поема никакви разходи, различни от разходите за доставка. Така, съгласно GEO 34/2014, срокът за връщане на продукт или отказ от услуга изтича в рамките на 14 дни от:

• деня, в който Купувачът влезе във физическо владение на последния Продукт - ако Купувачът направи една поръчка за няколко Продукта, които да бъдат доставени отделно.

• деня, в който Купувачът влезе във физическо владение на последния Продукт или част – в случай на доставка на Продукт, състоящ се от няколко партиди или части.

2. В случай на прилагане на законното право за връщане на продукта, възстановяването ще бъде направено в рамките на максимум 14 дни от датата на уведомяване за решението за връщане, по банковата сметка, предоставена от клиента във формуляра за връщане. По този начин възстановяването ще бъде извършено само по сметката, получена чрез писмено потвърждение от Купувача.

3. Сумата ще бъде върната, както следва:

3.1. за Поръчки, платени с банкова карта -> чрез възстановяване на сумата по банковата сметка, посочена във формата за връщане.

3.2. за поръчки, платени с наложен платеж/в брой в шоурум -> чрез връщане на пари в брой в шоурум или чрез връщане на стойността на продукта по банковата сметка, посочена във формуляра за връщане.

4. Ако Купувачът реши да се оттегли от Договора, той трябва да попълни писмено Формуляра за връщане, който може да бъде намерен на уебсайта в секцията Подробности за поръчката на Клиентския акаунт (Моят акаунт). След като заявката бъде обработена, Купувачът ще се свърже по телефона за останалите подробности и след това ще получи потвърждение на Заявката за връщане.

5. Формулярът за връщане трябва да бъде попълнен не по-късно от последния календарен ден от периода за връщане, посочен на страницата за представяне на продукта на уебсайта. Срокът за връщане започва да тече от датата на получаване на продукта. Формулярите, попълнени след този период, вече не са валидни.

6. Времето за отговор на искания за връщане е 3 работни дни от момента на регистрация. Заявеният за връщане продукт ще бъде получен от заявения от Клиента адрес.

7. Продуктите трябва да бъдат върнати в ново състояние и придружени с всички аксесоари, оригинални документи (фактура, данъчна разписка, лист с данни, ръководство за употреба, гаранционен сертификат), добре опаковани и защитени по време на транспорт.

8. Продуктите, предлагани като подарък, също трябва да бъдат върнати в ново състояние. В противен случай те ще бъдат фактурирани на цената, показана на уебсайта, и тяхната стойност ще бъде приспадната от разликата за възстановяване.

Моля, обърнете внимание: Ако сте закупили няколко продукта от един и същи вид и искате да ги върнете всички, само един от продуктите може да бъде разпечатан, останалите продукти могат да бъдат приети само ако са запечатани.

10. Ако Клиентът/Купувачът поиска оттегляне от Договора в рамките на законовия срок за оттегляне, той/тя трябва също да върне всички подаръци, придружаващи продукта.

11. Продавачът може да отложи възстановяването на разходите, докато продадените продукти не бъдат получени и проверени.

12. Клиентът е информиран, че ако продуктите, които трябва да бъдат върнати, показват признаци на износване, повреда, петна, прекомерна употреба, прорези, драскотини, удари, механични или, където е приложимо, електрически удари, липсващи аксесоари, липсващи гаранционни сертификати и не могат да бъдат препродаден като нов продукт, ще бъде начислена такса за покриване на разликата в цената между нов продукт и вече използван продукт. Продавачът си запазва правото да реши да приеме връщането или да удържи сума от стойността на продукта, което ще бъде съобщено след оценка на щетите.

Намаляване на стойността на върнатите продукти

13. Тъй като при продажба от разстояние Купувачът няма възможност да провери Продуктите преди сключването на договора, той има право да се откаже от договора. По същата причина на Купувача е позволено да тества и проверява закупените от него/тя продукти до степента, необходима за определяне на естеството, характеристиките и функционирането на продуктите.

14. За да установи естеството, характеристиките и функционирането на Продуктите, Купувачът трябва да ги борави и инспектира по същия начин, както би било позволено да се направи в действителен физически магазин. Купувачът носи отговорност само за всяко намаляване на стойността на Продуктите, произтичащо от боравене с тях, различно от начина, необходим за определяне на естеството, качествата и функционирането на Продуктите.

15. Ако Купувачът приложи правото си на отказ, след като е използвал Продуктите до степен, която надвишава ограничението, необходимо за определяне на тяхното естество, характеристики и функциониране, Купувачът носи отговорност за всяко намаление на стойността на Продуктите.

16. Аксесоарите (ръководства за потребителя, кабели, брошури, сертификати и др.), съдържащи се в кутията на Продукта и неговата оригинална опаковка, са неразделна част от Продукта. В резултат на това Купувачът се задължава, при упражняване на правото си на отказ от договора, да върне Продукта в оригиналната му ненарушена опаковка, защитена чрез опаковане със стреч фолио или опакована в картонена кутия (без етикети, залепени върху нея, без порязвания, разкъсвания и т.н.) и заедно с всичките му принадлежности.

17. Върнати продукти, показващи признаци на износване (петна, драскотини, огъвания, пукнатини, удари и т.н.), ще бъдат приети само след като бъдат приведени в съответствие, което включва разходите за дезинфекция, козметика, ремонт, подмяна на всички повредени части и връщането им в търговска форма за продажба като ремонтиран/повторно запечатан продукт. Крайната стойност се определя въз основа на стойността на частите, които трябва да бъдат заменени, и труда за възстановяване или като разликата между първоначалната стойност на новия продукт и стойността при препродажба на използвания продукт.

18. Всяко намаляване на стойността на Продуктите в резултат на манипулирането им по начин, различен от необходимия за определяне на естеството, качествата и функционирането на Продуктите, е отговорност на Купувача. За яснота, от общата цена на върнатия Продукт, Продавачът ще приспадне сума, представляваща намалението на стойността на Продукта в пропорция от максимум 30% от първоначалната стойност на Продукта, в зависимост от случая. Намалението на стойността се начислява и за продукти, чиято опаковка е повредена или унищожена. Размерът на таксата за намаление ще бъде обоснован и съобщен на Купувача при получаване на върнатите Продукти.

1 Парите ще бъдат върнати в рамките на 14 дни от датата на решението за връщане, по банковата сметка, посочена от Клиента във формуляра за връщане.

20. Тъй като продуктът е бил част от промоция, само чрез свързването му с другите продукти, отстъпките/бонусите, предложени в първоначалната поръчка, се анулират. Цените на продуктите, задържани от Клиента, се връщат към стойността преди прилагане на отстъпката, получена чрез асоцииране в поръчката с продукта, който трябва да се върне. Сумата, която трябва да бъде върната на Клиента, е равна на разликата между платената от Клиента сума и първоначалната цена на задържаните продукти (без отстъпката, прилагана за натрупване на продукти).

Връщане на дефектни продукти

21. Ако върнете продукт в рамките на 14-дневния период, за който смятате, че е дефектен, той трябва да бъде върнат и трябва да изберете или връщане, или гаранционен иск. След като получим продукта, ние ще извършим проверка и ще ви уведомим за това. Оплаквания относно външен вид, цвят, текстура не представляват дефект.

22. Вие носите отговорност за целостта на продуктите по време на транспортирането на върнатите продукти. Потребителят е отговорен само за всяко намаляване на стойността на продуктите в резултат на боравене с тях, различно от начина, необходим за определяне на естеството, характеристиките и функционирането на продуктите, в съответствие с S.14 (3) от Наредбата за извънредни ситуации не. 34/2014 г.

*При получаване на върнатия продукт се съставя констативен протокол и се правят снимки за доказване на намалението на стойността (ако има такова).

Препоръки относно опаковането на продуктите, изпратени за гаранционни цели

23 Продуктите, продавани на този сайт, са продукти, които могат да бъдат чупливи и чупливи, поради което, когато се предоставят за гаранция, препоръчваме подходящо опаковане, така че да пристигнат непокътнати и безопасни в притежанието на Продавача. Купувачът не е длъжен да пази оригиналната опаковка по време на гаранционния период, но препоръчваме продуктите да бъдат опаковани и опаковани, за да се избегне разместването им вътре в опаковката.

24. Винаги използвайте опаковка с размер, подходящ за размера и теглото на транспортираните продукти. Продуктите не трябва да се движат в кутията. Между продукта и стените на кутията трябва да има разстояние от 5-6 см, което трябва да бъде запълнено или с фолио, или с полистиролови люспи, за да се намали ударът при удар. Напълнете пространството с полистиролови люспи или вестник.

Ако повече от един продукт се транспортира в една кутия, уверете се, че те са добре отделени един от друг чрез защитни опаковки като картонени яки, полистирол, мехурчеста опаковка.

Препоръчваме да опаковате тези продукти в удароустойчиви пликове или в картонени кутии и да ги защитите допълнително с мехурче и тиксо.

25. Препоръчваме да използвате следните видове опаковки

  • Кутия от пресован картон, пълна с полистиролови люспи и запечатана със защитно фолио
  • Картонена кутия + мехурче, за защита от надраскване, удари.
  • Картонена кутия с 3 или 5 слоя + полистиренови люспи за запълване на празни пространства + мехурче за защита от удар.
  • Картонена кутия, пълна с полистиренови плоскости/пенопласт и полистиренови люспи.

Изпращането на продукти в гаранция може да се извърши чрез нашите партньорски куриерски фирми, чрез заявка за получаване на продукта от бенефициента или чрез други методи за доставка. Когато предавате частите в гаранция на куриерската фирма, моля, съобщете ни писмено, по имейл, AWB номера, генериран от куриерската компания, за обработката му в системата.