20% kedvezménnyel! keyboard_arrow_up

Az elem hozzáadva

Ugrás a tartalomhoz

60 € feletti rendelés esetén ingyenes szállítás

Felhasználási feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Mivel azt szeretnénk, hogy a Melonival kapcsolatos élménye élvezetes és egyszerű legyen, a „Felhasználási feltételeket” használjuk eszközként, amely irányítja tevékenységünket a www.melonicare.com oldalon az értékesítési folyamattal kapcsolatban.

Tartalomjegyzék

 1. Definíciók
 2. Szerződéses dokumentumok
 3. A szerződés tárgya
 4. Weboldal tartalma
 5. Online értékesítési politika
 6. Megbízás és alvállalkozás
 7. Szellemi tulajdonjogok
 8. Megrendelések
 9. Visszaküldési politika
 10. Kedvezmények
 11. Magánélet
 12. Kereskedelmi kommunikáció
 13. Számlázás és fizetés
 14. Fizetési módok
 15. Termékek kiszállítása
 16. Garanciák
 17. Tulajdon átruházása
 18. Felelősség
 19. Az eladó jogai és kötelezettségei
 20. Vélemények írása
 21. Személyes adatok feldolgozása
 22. Cookie-k használata
 23. Vis major
 24. Irányadó jog
 25. Információ a WEEE-ről
 26. Egyéb rendelkezések

1. Meghatározások

A jelen dokumentumban a következő kifejezések jelentése, hacsak a szövegkörnyezet másként nem rendelkezik, az alábbiakban meghatározott jelentéssel bír:

Meloni - a MELONI BEAUTY SRL kereskedelmi neve, egy román állampolgárságú jogi személy, amelynek székhelye Prelungirea Ghencea, 65, Bragadiru, jud. szám alatt az Ilfov Cégjegyzékbe bejegyzett Ilfov. J23/3724/2020, egyedüli regisztrációs kód 42957969;

Eladó - Meloni, a számla bevezető részében a Szolgáltató címszó alatt felsorolva;

Weboldal - a melonicare.com webcímen elhelyezett online bolt, amelyen keresztül a Felhasználó hozzáférhet az Eladó által kínált/biztosított szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó információkhoz;

Vevő - természetes vagy bármely jogi személy, aki fiókot regisztrál a Weboldalon és megrendelést ad le, és amely a számla bevezető részében az Ügyfél címszó alatt szerepel (vagy meghatalmazott képviselője);

Ügyfél - olyan természetes vagy jogi személy, aki a Meloni által elérhetővé tett bármely kommunikációs eszközzel (elektronikus, telefonos stb.) vagy a Meloni és a Meloni között létrejött, létrehozást és felhasználást igénylő felhasználói szerződés alapján hozzáfér a Tartalomhoz, vagy hozzáfér hozzá. számla;

Felhasználó – a Weboldalon regisztrált természetes vagy jogi személy, aki a Fiók létrehozásával elfogadta az Általános Szerződési Feltételek Weboldalra vonatkozó pontjait;

Fiók - a Weboldal azon része, amely egy e-mail címből és egy jelszóból áll, amely lehetővé teszi a Vásárló számára a Megrendelés leadását, valamint információkat tartalmaz a Vásárlóról/Vásárlóról és a Vásárló Honlapon található előzményeiről (megrendelések, adószámlák, termékgarancia stb. .). A Felhasználó felelős azért, hogy a Fiók létrehozásakor megadott minden információ helyes, teljes és naprakész legyen;

Kosaram - a fiók része, amely lehetővé teszi a Vevő/Felhasználó számára a megvásárolni kívánt termékek vagy szolgáltatások hozzáadását a hozzáadás időpontjában vagy egy későbbi időpontban;

Termékek és szolgáltatások - minden olyan termék vagy szolgáltatás, beleértve a Megrendelésben említett dokumentumokat és szolgáltatásokat, amelyeket az Eladó szállít/nyújt a Vevő részére, és amelyet a leírásban szereplő leírásnak megfelelő üveg vagy természetes köves masszázs kellékek és/vagy kozmetikai hűtők képviselnek. gyártói katalógusok és dokumentációk, amelyek jellemzőit a Vevő megállapodott és a Megrendelés/Számla tartalmazza;

Megrendelés – az Eladó és a Vevő közötti kommunikációs formaként létrejövő elektronikus dokumentum, amelyben az Eladó vállalja az áruk és szolgáltatások leszállítását, a Vevő pedig vállalja, hogy átveszi ezeket az árukat és szolgáltatásokat, és fizet értük;

Kampány - korlátozott számú Termék és/vagy Szolgáltatás kereskedelmi célú bemutatása korlátozott és előre meghatározott készlettel az Eladó által meghatározott ideig;

Távértékesítési szerződés - minden olyan megállapodás, amely az eladó és a vevő között a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, egy vagy több távközlési eszköz kizárólagos használatával jön létre, a szerződés megkötésének pillanatáig bezárólag, amely alapján az eladó vállalja, hogy az áru tulajdonjogát átruházza a vevőre, a vevő pedig vállalja az áru árának megfizetését (GO 34/2014). A szerződés megkötésének pillanatát a készlet rendelkezésre állásának visszaigazolása, a vevő által leadott megrendelés Eladó általi elfogadása és hallgatólagosan a fiskális számla kiállítása jelenti. A megrendelés visszaigazolásának automatikus kiadása NEM jelenti az Eladó és a Vevő közötti szerződés létrejöttét.

Tartalom -

• minden olyan információ a Weboldalon, amely elektronikus eszközökkel látogatható, megtekinthető vagy más módon elérhető

• az Eladó által a Vevőknek elektronikus úton és/vagy bármely más elérhető kommunikációs eszközzel küldött e-mailek tartalma;

• minden olyan információ, amelyet az Eladó alkalmazottja/munkatársa bármilyen módon közölt a Vevővel, függetlenül attól, hogy az Eladó által megadott elérhetőségekkel összhangban van-e vagy sem;

• a Termékekkel és/vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatos információk és/vagy az Eladó által egy adott időszakban felszámított díjak;

• azokra a Termékekre és/vagy Szolgáltatásokra vonatkozó információk, és/vagy olyan harmadik fél által felszámított díjak, amellyel az Eladó egy adott időszakban partneri szerződést kötött;

• az Eladóra vonatkozó adatok, vagy az Eladó egyéb kiemelt adatai;

Szellemi tulajdonjogok – minden anyagi jog, például know-how, szerzői jog és természetbeni jogok, adatbázisjogok, formatervezési minták, formatervezési minták, szabadalmak, védjegyek és domain név regisztrációk a fentiek bármelyikéhez;

Felülvizsgálat - a termék vagy szolgáltatás tulajdonosának vagy igénybe vevőjének írásos értékelése, amelyet személyes tapasztalata és minőségi észrevételek megtételére való képesség alapján írt, és megállapítja, hogy a termék vagy szolgáltatás megfelel-e a gyártó által megadott specifikációknak.

Dokumentum – jelen Általános Szerződési Feltételek;

Hírlevél - rendszeres, kizárólag elektronikus tájékoztatás, azaz elektronikus levél (e-mail, SMS) a termékekről és szolgáltatásokról és/vagy az Eladó által adott időszakban végrehajtott promóciókról, az Eladó részéről semmilyen kötelezettségvállalás nélkül. az abban foglalt információkat;

Tranzakció - egy Terméknek és/vagy Szolgáltatásnak a Meloni által a Vevő részére történő eladásából eredő lejben kifejezett összeg beszedése vagy visszatérítése, az Eladó által egyeztetett kártyafeldolgozó szolgáltatásainak igénybevételével, függetlenül a szállítási módtól;

Zöld bélyegilleték - az Eladó által az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak begyűjtéséért, szállításáért és hasznosításáért/újrahasznosításáért felelős, felhatalmazott cégnek fizetett összeg lejben kifejezve, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Specifikációk – a Termékek és Szolgáltatások összes specifikációja és/vagy leírása a Megrendelésben meghatározottak szerint.

A fogyasztói jogokat a 2001/2003. A termékek értékesítéséről és a kapcsolódó garanciákról szóló 2003.11.12-i 449/2003. sz., a Hivatalos Közlöny 2003.11.18-i I. részének 812. számában, különösen a 9-14. cikkben közzétéve, és ezeket a jelen Feltételek nem érintik.

2. Szerződéses dokumentumok

2.1. A Vevő elektronikusan, telefonon, chaten vagy közvetlenül a fizikai áruházakban leadott megrendelésével hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó milyen kommunikációs formával (telefon, chat vagy e-mail) végzi tevékenységét.

2.2. A sorrend a következőképpen áll össze:

2.2.1. A megrendelés (a szállítási és számlázási dátumok egyértelmű megjelölésével együtt) és annak konkrét feltételei;

2.2.2. Vevő specifikációi (adott esetben);

2.3. A Megrendelés regisztrációjáról (átvételéről) és a Megrendelés visszaigazolásáról az Eladó külön üzenetben tájékoztatja a Vevőt. A Megrendelés Eladó általi online regisztrációja, telefonos megbeszélések vagy egyéb kommunikációs eszközök NEM jelentik a Megrendelés szilárd érvényesítését és visszaigazolását, következésképpen NEM érvényesülnek a távollevők között kötött szerződés megkötésére.

2.4. Ha az Eladó kifejezetten megerősíti a Megrendelést, ez azt jelenti, hogy a Vevő teljes mértékben elfogadja a Megrendelés feltételeit. A Megrendelés Eladó általi elfogadása akkor tekinthető befejezettnek, ha az Eladó szóban vagy elektronikusan visszaigazolja a Vevőt, anélkül, hogy ez utóbbitól átvételi elismervényt kérne. A Megrendelés csak akkor tekinthető érvényesnek, ha az Eladó visszaigazolta a készlet erejét, az árát és a Vevő által igényelt termékek, szolgáltatások jellemzőit. Az Eladó kifejezett visszaigazolása hiányában a megkötött Szerződés alapját a jelen Általános Szerződési Feltételek képezik, kiegészítve az Eladó által kiállított jótállási jegygel és az adózási bizonylatokkal.

2.5. Jelen Szerződés a Megrendelés Eladó általi visszaigazolásával lép hatályba. A visszaigazolás telefonon, elektronikusan vagy szóban történik. Az így létrejött Szerződés alapját az Általános adásvételi feltételek képezik, kiegészítve az Eladó vagy az Eladó szolgáltatója által kiállított jótállási jegygel.

2.6. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy indokolt okból megváltoztassa a Megrendelésben szereplő Termékek és/vagy Szolgáltatások mennyiségét. Amennyiben a Megrendelésben szereplő Termékek és/vagy Szolgáltatások mennyiségét megváltoztatja, köteles a Vevőt a Megrendelés leadásakor az Eladó rendelkezésére bocsátott e-mail címen vagy telefonszámon értesíteni és a kifizetett összeget visszatéríteni.

2.7. A szerződés akkor minősül az Eladó és a Vevő között létrejöttnek, ha a Vevő az Eladótól e-mailben és/vagy SMS-ben megkapta a Megrendelés feladásáról szóló értesítést.

3. A szerződés tárgya

3.1. A Termékek értékesítése/szolgáltatás nyújtása, az Eladó által a vásárlási szándékát kifejező megrendelés érvényesítésére az Eladó által megküldött visszaigazolásban szereplő raktárkészleti elérhetőségnek, árnak és jellemzőknek megfelelően.

4. Weboldal tartalma

4.1. A www.melonicare oldalon bemutatott információk. com a MELONI BEAUTY SRL tulajdona. A jelen Weboldalon közölt információk angol nyelvűek, nem zárják ki más nyelvű megjelenítésüket, és általános érdekűek az Eladóról, az általa forgalmazott Termékekről és partnereiről, valamint egyéb figyelembe vett információkról. az Eladó által, hogy az Ügyfelek / Vevők érdeklődését felkeltse.

4.2. Az Eladó a Weboldalon, nevezetesen annak kialakításában és tartalmában, valamint a saját nevében bejegyzett és a Weboldalon közzétett valamennyi védjegyben a szellemi tulajdonjogok tulajdonosa. A Weboldal minden tartalma a szerzői jogi törvény 1. sz. 8/1996.

4.3. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy tiszteletben tartja az Eladó minden szellemi tulajdonjogát, az irányadó jogszabályoknak megfelelően.

4.4. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa a Weboldal tartalmát és szerkezetét, és bármikor, előzetes értesítés nélkül javíthatja vagy módosíthatja a jelen Weboldalon ismertetett termékeket, szolgáltatásokat vagy technológiákat, ugyanolyan módon. Ez az információ időről időre módosulhat, és a változtatások beépülhetnek a későbbi verziókba. A terjedelmi okokból és az információs szerkezet egységességéből adódóan a termékleírások is hiányosak lehetnek, de az eladó igyekszik a leglényegesebb információkat közölni, hogy a terméket azokon a paramétereken használhassa, amelyek alapján vásárolta. A termékképek szintén tájékoztató jellegűek, és eltérések lehetnek köztük és a termék között. A nagy mennyiségű információ és a szolgáltatók által megszabott feltételek miatt a jelen Weboldalon bemutatott termékek jellemzői és elérhetősége előzetes értesítés nélkül megváltozhat.

4.5. A weboldalon található információk pontatlanságokat tartalmazhatnak. Előfordulhatnak műszaki jellegű vagy tartalmi hibák is, amelyek a műszaki jellemzőkkel, árakkal, készletekkel vagy a termékek elérhetőségével kapcsolatosak, például az eladó munkaideje között leadott rendeléseknél. Minden tőlünk telhetőt megteszünk a weboldalon található információk pontosságának biztosítása érdekében, ezért az információbiztonság érdekében minden megrendelés előzetes visszaigazoláson megy keresztül, mielőtt a vevőhöz eljuttatná.

5. Online értékesítési politika

5.1. Az Eladóval való kommunikáció történhet az Eladóval való közvetlen interakción keresztül vagy a Weboldal „Kapcsolatfelvétel” részében említett címeken keresztül. Az Eladó a kapott információkat indokolás nélkül kezelheti.

5.2. Az Eladó a Weboldalon közzétehet információkat az Eladó vagy bármely más harmadik fél által kínált Termékekről és/vagy Szolgáltatásokról és/vagy promóciókról, amelyekkel az Eladó partnerségi szerződést kötött, meghatározott időn belül és a rendelkezésre állás függvényében.

5.3. A Weboldalon bemutatott termékek és/vagy szolgáltatások valamennyi ára euróban (EUR) értendő, és tartalmazza a 19%-os áfát.

5.4. A Weboldalon megjelenített Elektronikus Termékek ára jogszabályi feltételek mellett tartalmazza a Zöldbélyeget. Amennyiben a Felhasználó/Vásárló tájékoztatást kér a Termék árához hozzáadott pontos összegről, úgy felveszi a kapcsolatot az Eladóval a Weboldal „Kapcsolat” menüpontjában megadott elérhetőségeken.

5.5. Internetes fizetés esetén az Eladó nem tehető/nem tehető felelőssé a Vevőnél felmerülő egyéb többletköltségekért, ideértve, de nem kizárólagosan a Vevő kártyakibocsátó bankja által alkalmazott valutaátváltási díjakat, amennyiben a kártya kibocsátásának pénzneme eltér EUR. Egyedül a Vevő felelős ezért az intézkedésért.

5.6. A Weboldalon elérhető Termékek és/vagy Szolgáltatások leírására felhasznált információk (statikus/dinamikus képek/multimédiás prezentációk/stb.) nem jelentenek szerződéses kötelezettséget az Eladó részéről, és kizárólag prezentációs célokat szolgálnak.

5.7. Az Eladó rendelkezésére bocsátott információkat kizárólag arra a célra használja fel, amelyre azokat megadta (megrendelések leadása), a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Az Eladó az Ön e-mail címét harmadik félnek nem adja ki, nem ösztönöz spam küldésére, és nem hozza nyilvánosságra ügyfelei által megadott adatait kifejezett hozzájárulásuk nélkül. Bármely felhasználónak lehetősége van az általa megadott e-mail címét törölni az adatbázisból.

5.8. Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő a megrendelésben van megadva. Az Eladó a leszállított Termékekről és Szolgáltatásokról számlát állít ki a Vevő részére, a Vevő pedig vállalja, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően megadja a számla kiállításához szükséges összes adatot.

5.9. A Weboldalon keresztül értékesített termékek újak, saját csomagolásukban értékesítettek vagy újrazárva vannak (ebben az esetben az újrazárás indoka egyértelműen feltüntetésre kerül), és a szállításkor adószámla és jótállási jegy is mellékelve van.

6. Megbízás és alvállalkozás

6.1. Az Eladó a Megrendelés teljesítésével kapcsolatos szolgáltatásokat harmadik személynek engedményezheti és/vagy alvállalkozásba adhatja a Vevő előzetes értesítése mellett és a Vevő beleegyezése nélkül. Az Eladó mindenkor felelősséggel tartozik a Vevő felé minden szerződéses kötelezettségért (fuvarozó cég kiválasztása).

7. Szellemi tulajdonjogok

7.1. Az Eladó Weboldalának tartalma, beleértve, de nem kizárólagosan a grafikákat, neveket, védjegyeket (például: Weboldal és cégnév, szimbólumok, képek, szövegek, multimédiás fájlok) a Meloni tulajdonát képezi, és tilos /vagy a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül használják fel.

7.2. törvény rendelkezéseinek megfelelően ez a Weboldal szellemi alkotás. A szerzői és szomszédos jogokról szóló, módosított és kiegészített 8/1996. sz., és így az Eladót, mint jelen eredeti alkotás szerzőjét a törvény által biztosított védelem és jogok illetik meg. A tartalom (egészben vagy részben) nem személyes érdekből történő felhasználása a szerzői jogi törvény értelmében büntetendő.

7.3. A Weboldal korlátozott hozzáférést biztosít a Felhasználónak a Weboldalhoz személyes használatra, és nem jogosítja fel a Felhasználót a Weboldal egészének vagy részeinek módosítására, a Weboldal egészének vagy részeinek reprodukálására, másolására, eladására/viszonteladására vagy a Weboldal más módon történő felhasználására. kereskedelmi célból vagy a Weboldal érdekeivel ellentétes a Weboldal tulajdonosának írásos hozzájárulása nélkül. Szigorúan tilos a Weboldalon található anyagok módosítása vagy felhasználása tájékoztatási céltól eltérő célokra, nevezetesen Ügyfélként történő felhasználásra.

7.4. Amennyiben az Eladó a Felhasználó/Vásárló részére a Weboldal tartalmának meghatározott felhasználási jogát biztosítja, a Felhasználó/Vásárló azt kizárólag arra a célra és a szerződésben meghatározott ideig használja fel.

7.5. A Meloni a védjegyekhez, cégnevekhez, kereskedelmi nevekhez, márkákhoz és egyéb szellemi tulajdonjogokhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa, amelyek meglétét és érvényességét minden felhasználó kifejezetten elismeri. Semmilyen más említés nem történik más védjegyekkel, cégnevekkel, márkanevekkel vagy cégekkel kapcsolatos jogokról, függetlenül attól, hogy bejegyzettek vagy nem, és amelyek ezen a Webhelyen bizonyos kifejezésekhez vagy védjegyekhez kapcsolódhatnak. Az ilyen említés hiánya azonban semmiképpen sem jelenti azt, hogy az ilyen védjegyek, cégnevek, kereskedelmi nevek, cégek, kifejezések vagy védjegyek ne részesülnének oltalom alatt.

7.6. A Weboldal minden felhasználója kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen dokumentumokban leírt bármely termék, szolgáltatás vagy technológia az Eladó vagy harmadik fél javára egyéb szellemi tulajdonjogok hatálya alá tartozhat. Az ilyen szellemi tulajdonjogok használatára a jelen dokumentum nem biztosít jogot.

8. Megrendelések

8.1. A vásárló kiválasztja a termékeket, majd a „Kosárba teszem” gombra kattint. A „Kosárban” a Vásárló a „Pénztár” gomb megnyomásával böngészhet a termékek listájában, módosíthatja a mennyiséget és erősítheti meg vásárlási szándékát, fizetése a feltüntetett módok valamelyikén történik. A bevásárlókosárba helyezve a Termék és/vagy Szolgáltatás megvásárolható mindaddig, amíg készleten van. Az online rendelések teljesítése abban az időrendi sorrendben történik, ahogyan azokat a rendszer rögzítette. A: Raktáron státuszú Terméket tartalmazó Megrendelés nem teljesíthető, ha ugyanarra a Termékre előtte időrendi sorrendben újabb Megrendelés került rögzítésre, majd utólag visszaigazolva, így a készlet kimerül. Termék/Szolgáltatás kosárba helyezése a Megrendelés teljesítésének hiányában nem vonja maga után a Megrendelés regisztrációját, illetve a Termék/Szolgáltatás automatikus lefoglalását.

8.2. Az Eladó által értékesített termékek kizárólag online megrendelés alapján vagy közvetlenül a telephelyről szállíthatók.

8.3. A Megrendelés teljesítésével a Vevő hozzájárul ahhoz, hogy a Vásárló által a vásárlás folyamatához szükséges valamennyi adat helyes, teljes és a valóságnak megfeleljen a megrendelés időpontjában.

8.4. A Megrendelés teljesítésével a Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó az Eladó által egyeztetett bármely elérhető eszközzel kapcsolatba léphessen a Vevővel minden olyan helyzetben, amikor a Vevővel való kapcsolatfelvételre van szükség.

8.5. A Megrendelés teljesítését követően a Megrendelő írásos visszaigazolást kap az Eladótól a megrendelt termékek és szolgáltatások elérhetőségéről, áráról és jellemzőiről.

8.6. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Szerződést egyoldalúan felmondja, és a Vevő által leadott Megrendelést a Vevő előzetes értesítése mellett törölheti anélkül, hogy ezt a Szerződés megszegésének tekintené, anélkül, hogy bármelyik fél utólagos kötelezettsége lenne a másikkal szemben vagy fél kártérítést követelhet a másiktól az alábbi esetekben:

• online fizetés esetén a kártya vagy a tranzakció visszautasítása a kibocsátó bank által;

• a tranzakció érvénytelenítése az Eladó által jóváhagyott kártyafeldolgozó által, online fizetés esetén;

• az Ügyfél/Vásárló által a Weboldalon megadott adatok hiányosak és/vagy tévesek;

• a megállapodás szerinti szállítási határidő Vevő általi elhalasztása;

8.7. Ha az Eladó a Szerződést azért nem tudja teljesíteni, mert a Termék már nem elérhető, vagy azt az Eladó nem tudja kiszállítani, az Eladó erről a Vevőt tájékoztatja, és a Vevő által a nem elérhető termékért vagy szolgáltatásért kifizetett összeget határidőn belül visszatéríti. legfeljebb 30 nap attól a naptól számítva, amikor az Eladó erről a tényről tudomást szerzett, vagy attól a naptól, amikor a Vevő kifejezetten kinyilvánítja a szerződés felmondási szándékát. A szállítási idők az egyes termékeknél megtalálhatók a Weboldalon, és a terméktől függően változnak.

8.8. Egy Termék elérhetősége a következőképpen jelenik meg a Weboldalon:

• "raktáron" - több mint 3 db raktáron

• "korlátozott készlet" - kevesebb, mint 3 db raktáron

• "elfogyott" - A termék már nem kapható Meloni raktáron

• „jelenleg nem elérhető” – a Terméket jelenleg nem tudjuk értékesíteni, mert nincs a szolgáltató készletén.

• "rendelésre" - A termék nem elérhető a Meloni készletében, de ha olyan Termékre ad le Rendelést, amely mellett a "rendelésre" felirat szerepel, felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy tájékoztassuk a Termék elérhetőségéről.

• "előrendelés" - a Termék nem elérhető a Meloni raktáron vagy a szolgáltató raktárkészletén, de ha olyan Termékre ad le Megrendelést, amely mellett "előrendelés" van, felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy értesítsük a a Termék elérhetősége.

 

9. Visszaküldési politika

9.1. A Vevőnek joga van 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállni a Szerződéstől, azaz a Termék visszaküldését vagy a Szolgáltatástól való elállást, és a szállítási költségen kívül más költség nélkül. Így a GEO 34/2014 szerint a Termék visszaküldésének vagy a Szolgáltatás lemondásának határideje 14 napon belül lejár:

• az a nap, amelyen a Vevő az utolsó Terméket fizikailag birtokba veszi – ha a Vevő egyetlen megrendelést ad le több, külön-külön kiszállítandó Termékre.

• az a nap, amikor a Vevő az utolsó Terméket vagy alkatrészt fizikailag birtokba veszi - több tételből vagy részből álló Termék szállítása esetén.

9.2. A termék törvényes visszaküldési jogának érvényesítése esetén a visszatérítés a visszaküldési határozat közlésétől számított legfeljebb 14 napon belül, a vásárló által a visszaküldési űrlapon megadott bankszámlára történik. Így a visszatérítés csak a Vevőtől írásos visszaigazolással kapott számlára történik.

9.3. Az összeg a következőképpen kerül visszatérítésre:

9.3.1. bankkártyával fizetett Megrendelés esetén -> visszatérítéssel a visszaküldési lapon megadott bankszámlára.

9.3.2. Kifizetett Megrendelés esetén utánvéttel/bemutatóteremben készpénzzel -> a bemutatóteremben készpénzzel, vagy a termék értékének a visszaküldési lapon megadott bankszámlára történő visszautalásával.

9.4. Ha a Vevő úgy dönt, hogy eláll a Szerződéstől, a Vevőnek írásban kell kitöltenie a Visszaküldési lapot, amely megtalálható a Weboldalon az Ügyfélfiók (Fiókom) Megrendelés részletei menüpontjában. A kérelem feldolgozása után a Vevővel telefonon felvesszük a kapcsolatot a további részletekről, majd visszaigazolást kap a Visszaküldési kérelemről.

9.5. A visszaküldési lapot legkésőbb a Weboldal termékbemutató oldalán feltüntetett visszaküldési időszak utolsó naptári napjáig kell kitölteni. A visszaküldési időszak a termék átvételének napjától kezdődik. Az ezen időszak után kitöltött űrlapok már nem érvényesek.

9.6. A visszaküldési kérelmek válaszideje a regisztrációtól számított 3 munkanap. A visszaküldeni kívánt termék átvétele a Vásárló által kért címről történik.

9.7. A termékeket újszerű állapotban és minden tartozékával, eredeti okmányaival (számla, adóbizonylat, adatlap, használati útmutató, jótállási jegy), jól becsomagolva, szállítás közben védve kell visszaküldeni.

9.8. Az ajándékba felajánlott termékeket is új állapotban kell visszaküldeni. Ellenkező esetben a Weboldalon feltüntetett áron kerülnek kiszámlázásra és értékük levonásra kerül a visszatérítendő különbözetből.

9.9. Figyelem: Ha több azonos típusú terméket vásárolt, és mindet vissza szeretné küldeni, akkor csak az egyik termék bontható ki, a többi termék csak zárt állapotban vehető át.

9.10. Ha a Vevő/Vásárló a törvényes elállási határidőn belül kéri a Szerződéstől való elállást, köteles a termékhez mellékelt ajándékokat is visszaküldeni.

9.11. Az Eladó elhalaszthatja a visszatérítést az eladott Termékek átvételéig és ellenőrzéséig.

9.12. Tájékoztatjuk a Vásárlót, hogy amennyiben a visszaküldendő termékeken kopás, sérülés, foltosodás, túlzott használat, horzsolás, karcolás, ütés, mechanikai vagy adott esetben áramütés, hiányzó tartozékok, hiányzó jótállási jegyek láthatók, és nem értékesíthetők új termék esetén díjat számítanak fel, amely fedezi az új termék és a már használt termék árkülönbözetét. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a visszaküldés elfogadásáról vagy a termék értékéből összeget visszatartson, amelyet a kárfelmérés után közöl.

A visszaküldött termékek értékének csökkenése

9.13. Mivel a távértékesítés esetén a Vásárlónak nincs lehetősége a Termékek ellenőrzésére a szerződés megkötése előtt, joga van a szerződéstől elállni. Ugyanezen okból a Vevő jogosult az általa megvásárolt Termékeket a Termékek jellegének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges mértékben tesztelni és ellenőrizni.

9.14. A Termékek jellegének, jellemzőinek és működésének megállapítása érdekében a Vevő köteles azokat úgy kezelni és ellenőrizni, ahogyan azt egy tényleges fizikai üzletben megengedné. A Vevő kizárólag a Termékek természetének, minőségének és működésének megállapításához szükséges módon történő kezeléséből eredő bármely termékérték-csökkenésért felelős.

9.15. Ha a Vevő az elállási jogát a Termékek jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértéket meghaladó mértékben történő felhasználása után érvényesíti, a Termékek értékcsökkenéséért a Vevő felel.

9.16. A Termék dobozában és eredeti csomagolásában található tartozékok (felhasználói kézikönyvek, kábelek, prospektusok, tanúsítványok stb.) a Termék szerves részét képezik. Ennek következtében a Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéstől való elállási joga érvényesítése során a Terméket eredeti, sértetlen csomagolásában, sztreccs fóliával letakarva, vagy kartondobozba csomagolva (raragasztott címkék nélkül, vágások, szakadások stb.) és minden tartozékával együtt.

9.17. Az elhasználódás jeleit (foltok, karcolások, hajlítások, repedések, ütések, stb.) visszaküldött termékek csak a megfelelővé tételt követően vehetők át, ami magában foglalja a fertőtlenítés, kozmetika, javítás, a sérült alkatrészek cseréjének és elszállításának költségeit. vissza kereskedelmi formába, amelyet felújított/újrazárt termékként értékesítenek. A végső érték meghatározása a cserélendő alkatrészek értéke és a felújításra fordított munka alapján, vagy az új termék eredeti értékének és a használt termék viszonteladási értékének különbözete alapján történik.

9.18. A Termékek értékének bármilyen, a Termékek jellegének, minőségének és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezeléséből eredő csökkenése a Vevő felelőssége. Az egyértelműség kedvéért a visszaküldött Termék teljes árából az Eladó a Termék értékcsökkenését képviselő összeget a Termék eredeti értékének legfeljebb 30%-ának megfelelő arányban levonja. Az értékcsökkentés azon termékek után is felszámításra kerül, amelyek csomagolása sérült vagy megsemmisült. A kedvezmény mértékét a visszaküldött Termékek átvételekor igazoljuk és közöljük a Vevővel.

9.19. A pénzt a visszaküldési döntéstől számított 14 napon belül visszautaljuk az Ügyfél által a visszaküldési űrlapon megadott bankszámlára.

9.20. Mivel a termék egy promóció része volt, csak a többi termékhez való társítása esetén az eredeti rendelésben nyújtott kedvezmények/bónuszok törlésre kerülnek. A Vásárló által visszatartott termékek ára a visszaküldendő termék megrendelésében megszerzett, a kedvezmény igénybevétele előtti értékre áll vissza. A Vásárlónak visszajáró összeg megegyezik a Vásárló által fizetett összeg és a visszatartott termékek eredeti ára (termékfelhalmozási kedvezmény nélkül) különbözetével.

Hibás termékek visszaküldése

9.21. Ha 14 napon belül visszaküld egy terméket, amelyről úgy gondolja, hogy hibás, azt vissza kell küldeni, és Önnek kell választania a visszaküldést vagy a jótállási igényt. A termék átvétele után ellenőrzést végzünk, és erről értesítjük. A megjelenésre, színre, textúrára vonatkozó reklamáció nem minősül hibának.

9.22. A visszaküldött termékek szállítása során Ön felelős a termékek sértetlenségéért. A fogyasztó kizárólag a termék kezeléséből eredő értékcsökkenésért felelős, kivéve a termék jellegének, jellemzőinek és működésének meghatározásához szükséges módon, a sürgősségi rendelet S.14 (3) bekezdése szerint. nem. 34/2014.

*A visszaküldött termék átvételekor az észlelésről jegyzőkönyv készül, és az értékcsökkenés igazolására fényképeket készítenek (adott esetben).

A garanciális célból küldött termékek csomagolására vonatkozó ajánlások

9.23 Az ezen az oldalon forgalmazott termékek olyan termékek, amelyek törékenyek és törhetők, ezért a jótállásra történő benyújtáskor a megfelelő csomagolást javasoljuk, hogy sértetlenül és biztonságosan megérkezzenek az Eladó birtokába. A vásárló nem köteles az eredeti csomagolást a jótállási idő alatt megőrizni, de javasoljuk a termékek becsomagolását, becsomagolását, hogy elkerülhető legyen a csomagoláson belüli elmozdulásuk.

9.24. Mindig a szállított termékek méretének és súlyának megfelelő méretű csomagolást használjon. A termékek nem mozoghatnak a dobozon belül. A termék és a doboz falai között 5-6 cm távolságot kell hagyni, amelyet vagy fóliával vagy polisztirol pelyhekkel kell kitölteni, hogy ütközés esetén csökkentse az ütést. Töltse ki a helyet polisztirol pelyhekkel vagy újságpapírral.

Ha egynél több terméket szállítanak egyetlen dobozban, ügyeljen arra, hogy azokat jól elkülönítsék egymástól védőcsomagolással, például kartongallérral, polisztirolral, buborékfóliával.

Javasoljuk, hogy ezeket a termékeket ütésálló borítékokba vagy kartondobozokba csomagolja, és buborékfóliával és ragasztószalaggal védje meg.

9.25. A következő típusú csomagolások használatát javasoljuk

 • Préselt kartondoboz, polisztirol pelyhekkel töltve és védőfóliával lezárva
 • Kartondoboz + buborékfólia, karcolás, ütés elleni védelemre.
 • 3 vagy 5 rétegű kartondoboz + polisztirol pelyhek az üres helyek kitöltésére + buborékfólia ütésvédelemre.
 • Polisztirol lapokkal/habhabbal és polisztirol pelyhekkel töltött kartondoboz.

A garanciális termékek kiszállítása partner futárcégeinken keresztül, a kedvezményezetttől a termék átvételének igénylésével vagy egyéb szállítási móddal történhet. Kérjük, hogy a garanciális alkatrészek futárcégnek történő átadásakor írásban, e-mailben közölje velünk a futárcég által generált AWB számot, hogy azt a rendszerben feldolgozzuk.

10. Kedvezmények

10.1. A kedvezmények, árengedmények és promóciók nem halmozódnak fel. A legmagasabb értékű kedvezményt mindig megtartjuk.

10.2. Fenntartjuk a jogot a kedvezmények, árengedmények és promóciók előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

11. Adatvédelem

11.1. A Meloni köteles bizalmasan kezelni a Vevő által közölt bármilyen jellegű információt. A megadott információk nyilvánosságra hozatala csak a jelen dokumentumban meghatározott feltételek mellett történhet.

11.2. A Vevő/Vásárló a Megrendeléssel/Szerződéssel kapcsolatban az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem tehet nyilvános nyilatkozatot, promóciót, sajtóközleményt vagy bármilyen más formában nyilvánosságra hozatalt harmadik fél számára.

11.3. A Weboldalon keresztül történő információk vagy anyagok benyújtásával Ön korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférést biztosít az Eladónak azokhoz, az ilyen anyagok vagy információk felhasználására, reprodukálására, megjelenítésére, módosítására, továbbítására és terjesztésére. Ön beleegyezik abba is, hogy az Eladó saját céljaira szabadon felhasználhat minden olyan információt, ötletet, koncepciót, know-how-t vagy technikát, amelyet Ön a Weboldalon keresztül eljuttat hozzánk. A Meloni-t nem terheli semmilyen kötelezettség az elküldött információk titkosságával kapcsolatban, kivéve, ha a vonatkozó törvény másként rendelkezik.

12. Kereskedelmi kommunikáció

12.1. A Vevő/Felhasználó/Ügyfél bármikor módosíthatja az Eladónak adott, általános és tematikus információkat tartalmazó kereskedelmi kommunikációhoz adott hozzájárulását, az alábbiak szerint:

12.1.1. az Eladótól kapott Kereskedelmi közleményben megjelenő leiratkozási hivatkozás elérésével;

12.1.2. az Eladóval való kapcsolatfelvétellel;

12.2. Adatait piackutatások és felmérések elvégzésére is felhasználjuk az általunk kínált termékek és szolgáltatások, valamint a vásárlási élmény javítása érdekében. Az ilyen piackutatásokból és felmérésekből származó információkat nem reklámozási célokra, hanem kizárólag a fent említett célokra használjuk fel. A piackutatásokra és felmérésekre adott válaszait nem társítjuk személyazonosságával, és nem adjuk át harmadik félnek, és nem teszik közzé. Adatainak piackutatási és felmérési célokra történő felhasználása ellen bármikor tiltakozhat az üzenetben megjelenő leiratkozási linkre kattintva vagy a Melonival.

13. Számlázás és fizetés

13.1. A Weboldalon megjelenített termékek és szolgáltatások árai a hatályos jogszabályok szerint az ÁFA-t tartalmazzák.

13.2. Az árat, a fizetési módot és a fizetési határidőt minden Megrendelésben rögzítjük. Az Eladó a leszállított termékekről és szolgáltatásokról számlát állít ki a Vevőnek, a Vevő pedig vállalja, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően megadja a számla kiállításához szükséges összes adatot.

13.3. A szerződés ára a Termékek értékesítésének / a Szolgáltatások nyújtásának az Eladó visszaigazolásával érvényesített Megrendelésben szereplő ára. Az Eladó azonban felhívja a figyelmet, hogy vannak olyan esetek, amikor a Weboldal meghibásodása vagy hibája miatt előfordulhat, hogy a megjelenített ár nem a valós ár. Ezekben az esetekben az Eladó tájékoztatja a Vevőt a helyes árat, megjelölve azt a Megrendelés visszaigazolásában.

13.4. A Megrendelés leadásával a Vevő beleegyezik abba, hogy a számlákat elektronikus formátumban megkapja azzal, hogy Meloni azokat a Fiókjában megadott e-mail címre e-mailben hozzáadja a Fiókjához.

13.5. A Megrendeléshez kapcsolódó számla helyes közléséhez a Vevőnek szükség esetén frissítenie kell a Fiókjában lévő adatokat, és hozzá kell férnie az egyes Megrendelésekhez kapcsolódó, a Számlában meglévő információkhoz és dokumentumokhoz. Ezen a kommunikációs eszközön keresztül, a Fiókjához való hozzáféréssel a Vevő nyilvántartást kap a Meloni által kiállított számlákról, hogy azokat bármikor és tetszőleges módon elmentse és archiválja.

13.6. A Felhasználó/Vásárló fizetési kártya adatait az Eladó nem fér hozzá, és azokat nem a Meloni vagy a Weboldalba integrált fizetési feldolgozó tárolja, hanem csak a Tranzakciót engedélyező intézmény vagy más, a kártyaazonosításra jogosult személy. adattárolási szolgáltatások, amelyek kilétéről a Felhasználó/Vásárló az adatok megadása előtt tájékoztatást kap.

13.7. A kártyaadat-tárolási szolgáltatás nyújtására jogosult szervezet a NETOPIA Payments SRL, amely a Cégjegyzékben a számon szerepel. J40/9170/2003, egyetlen regisztrációs kódja RO15565496, székhelye Bd. Dimitrie Pompeiu 9-9A, IRIDE BUSINESS PARK, Cladirea 24, etaj 4, Sector 2, Bukarest, Románia, 020335 és/vagy Stripe Payments Company, 510 Townsend St San Francisco, CA, 94103-4918 Egyesült Államok.

14. Fizetési módok

14.1. A Szerződés ára az Ügyfél választásától függően az alábbi módok egyikén fizethető ki:

14.1.1. online kártyás fizetés (személyes kártya vagy a vásárló cég kártyája, teljesen biztonságos feltételekkel, további tranzakciós díj nélkül; a fizetés a Netopia MobilPay.ro/Stripe-on keresztül történik);

14.1.2. utánvéttel, ahol lehetséges (a fizetés a Szerződéses ár szerint történik, a kiszállítást végző bizományosnak).

15. Termékek kiszállítása

15.1. A Meloni által értékesített termékek és szolgáltatások szállítási feltételei;

15.1.1. Megrendelésének nyomon követése: Megrendelésének rögzítését követően a Vevő a megrendelés során megadott e-mail címén értesül annak állapotáról.

15.1.2. Megrendelés módosítása vagy törlése: Megrendelés törléséhez vagy módosításához a Vevőnek fel kell vennie a kapcsolatot Melonival a +40751051441 telefonszámon.

15.1.3. Szállítási módok

15.1.3.1. Futárral történő kiszállítás (standard): Eladó vállalja, hogy a Termékeket háztól házig futárral szállítja a Vevőnek a Megrendelő által a megrendelőlapon megadott szállítási címre. A termékekhez a földrajzi területtől függően változó, régiónkénti és területenkénti szállítási díjakat kell hozzáadni.

15.1.3.1.1. A kiszállítás ingyenes, ha a rendelés értéke meghaladja a 60 eurós küszöbértéket.

15.1.3.1.2. 60 EUR-nál kisebb értékű megrendelés esetén további szállítási költség kerül felszámításra.

15.1.3.1.3. Ha egy megrendelés több, eltérő szállítási határidővel rendelkező terméket tartalmaz, akkor az Eladó által meghatározott határidőn belül csak egy szállításra kerül sor, a Megrendelés leadásakor a Weboldalon megjelenített elérhetőség szerint.

15.1.3.1. Átvétel a bemutatóteremből: Meloni személyes bemutatótermi átvételi szolgáltatása csak telefonos visszaigazolást követően érhető el.

15.1.3.1.1. A bemutatóterembe történő kiszállítás díjmentes minden közvetlenül a bemutatóteremben leadott megrendelés esetén, valamint az online vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül leadott rendelések esetén, amelyek kifizetése a rendelés leadásakor történik.

15.1.3.1.2. Ha a termékek nincsenek raktáron a bemutatóteremben, e-mailben vagy SMS-ben értesítjük, amikor átvételre megérkeznek a bemutatóterembe. A termékek megérkezésétől számítva 7 napig átvehetők (beleértve az átvételi értesítés kézhezvételének napját is).

15.1.3.1.3. A kozmetikai hűtők működőképességét a bemutatóteremből történő átvételkor lehet tesztelni. Ha a Vevő megtagadja a tesztet, a terméket működőképesnek, karcmentesen és működő ventilátorral szállítottnak kell tekinteni. A Vevőt felkérik továbbá egy dokumentum aláírására, amely tanúsítja a termék tesztelésének megtagadását.

15.1.3.1.4. A Meloni bemutatóterméből átvett vásárolt termékek visszaküldésére irányuló kérelmeket, amelyek tesztelését a Vevő megtagadta, csak a jótállási jegyben meghatározott feltételekkel fogadjuk el.

15.2. Az Eladó gondoskodik a Termékek megfelelő csomagolásáról, valamint a kísérő dokumentumok továbbításáról.

15.3. Az Eladó a termékeket és a szolgáltatásokat Európán belül szállítja. A szállítási idők régiónként változnak. Késedelem esetén az Eladó a lehető legrövidebb időn belül értesíti a Vevőt a szállítás állapotáról.

16. Garancia

A garancianyújtás általános feltételei

Az ezen az oldalon értékesített összes termék új termék, adódokumentumokkal együtt, és megfelel a garanciális követelményeknek. Sajnálatos szervizprobléma esetén az Eladó vállalja a megvásárolt termékek megfelelőségének visszaállítását, mind a jótállási idő alatt, mind a jótállás utáni időszakban (adott esetben). A biztosított jótállással kapcsolatos jogok megfelelnek a 2001/2003. 449/2003 és GO 21/1992, és magánszemélyekre érvényesek. A garanciát az eladó vállalja. Az átlagos használati idő és a megfelelőségi garancia időtartama a termék vásárlásától számított 24 hónap. A garancia biztosítás módjai: javítás; csere; a termék értékének visszatérítése (ebben a sorrendben).

16.1. A Meloni által forgalmazott összes termékre – az újrazárt termékek kivételével – a GD 21/1992, a 449/2003 és a GD 174/2008, valamint a gyártók kereskedelmi politikái szerinti jótállási feltételek vonatkoznak. A termékek újak (kivéve a visszazárt termékek), eredeti csomagolásban és minden gyártó által engedélyezett forrásból származnak. A termékekhez közvetlenül az Eladó által kiállított jótállási jegy tartozik. A jótállási jegy általános használati utasítást és garanciális feltételeket tartalmaz. A jótállási jegy és a kapcsolódó dokumentumok elektronikus formátumban is igényelhetők telefonon vagy e-mailben a contact@melonicare.ro címen. Egyes termékek esetében ez a tanúsítvány nyomtatott formában is megtalálható a csomagoláson belül.

16.2. Az Eladó biztosítja és szavatolja a megvásárolt termékek megfelelőségét, valamint az esetleges rejtett hibákat, saját felelősségére kijelentve, hogy az értékesített termékek életet, egészséget, munkabiztonságot nem veszélyeztetnek, nem károsítják a környezetet és számú rendelettel. A termékek forgalomba hozatalának feltételeit, a gyártói kiviteli dokumentációt és a román szabványokat harmonizáló európai uniós jogszabályok egységes alkalmazását szolgáló intézkedések megállapításáról szóló 20/2010.

16.3. Az Eladó vállalja, hogy a terméket a Weboldalon leírtak szerint, a számlán feltüntetett minőségben és jellemzőkkel szállítja. A termék akkor minősül nem megfelelőnek, ha nem a Weboldalon leírtakkal azonos tulajdonságokkal rendelkezik, vagy nem rendelkezik a számlán szereplő minőségekkel és tulajdonságokkal.

16.4. Az Eladót terheli a felelősség, ha a termék hibája a szállítástól számított 2 éven belül következik be, és ha a Vevő a hibáról az Eladót a felfedezéstől számított 2 napon belül értesíti. . Ha a számlán szereplő termék hibája a kiszállításkor megállapítást nyer, a Vevőnek jogában áll követelni ésszerű határidőn belüli kijavítást vagy a termék kicserélését. Ha ezek a műveletek nem lehetségesek, a Vevőnek jogában áll az adott nem megfelelő termék tekintetében az ár megfelelő csökkentését vagy a szerződés felbontását követelni.

16.5. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az alkatrész hiányát a csomagolásból az összeszerelés megkezdése előtt bejelenti, és a címkéket és a csomag tartalmát abban az állapotban megőrzi, ahogy azt ellenőrzésre és cserére átvette. Az Eladó nem vállal felelősséget a harmadik fél által végzett kezelési, szállítási, összeszerelési és szerelési szolgáltatások végrehajtásáért és következményeiért, ha a termék megsérült vagy a gyártó utasításait nem követték. Az Eladó nem vállal felelősséget a termékek nem rendeltetésszerű használatából vagy karbantartásából a gyártó utasításainak be nem tartásából eredő következményekért.

16.6. Nem minősül hibának, ha a számla kiállításának időpontjában a Vevő tudott vagy ésszerűen nem tudott a hibáról.

16.7. A Vevő beleegyezik abba, hogy a legyártott termékeket és az olyan anyagokból készült termékeket, mint a természetes kő, nem lehet egyformán legyártani a textúra, a különböző felületek színárnyalatai és az anyagon látható jellemzők tekintetében. A Vevő beleegyezik abba, hogy a természetes kőből készült termékeken a kő jellegétől függően apró repedések jelenhetnek meg, vagy idővel 1 cm-nél kisebb repedések jelenhetnek meg, a termékek tárolási körülményeitől függően. Ezek nem minősülnek minőségi hibának. A termékek vagy üvegelemek törése, vagy a termékek átvétel utáni karcolódása a Vevő teljes körű kockázatát jelenti.

16.8. Az Eladó a termékek átadásától számított 24 hónapos garanciát vállal (minőségi hibákra). Ezen időszak alatt, ha a hiányosságok nem a Vevőnek róhatók fel, az Eladó felelősséget vállal a termék saját költségére történő kijavításáért vagy cseréjéért. A Vevő a kiszállítást követően már nem érvényesíthet olyan mennyiségi hiányosságokat vagy hiányosságokat, amelyekről ésszerűen nem lehetett tudomása a szállítás időpontjában (forgácsolás, karcolás, elhajlott alkatrészek, szennyeződésfoltok stb.).

16.9. A Vevő vállalja a jótállási jegy és az adószámla megőrzését. A Vevő a jótállási időn belül jogosult a minőségi hibás termék ingyenes kijavítását vagy kicserélését követelni, ha ezek a hibák nem a használati és karbantartási utasítások Vevő általi be nem tartásából erednek. Az Eladó a gyártó elérhetőségétől és a termék gyártási helyétől függően vállalja, hogy a garanciális időszak alatt legfeljebb 14 napon belül megjavítja vagy kicseréli a terméket.

16.10. Hiba esetén a 2. sz. 449/2003. számú rendelete alapján a jótállási jegy az egyetlen, a jótállásra való jogosultságot igazoló dokumentum, amelyet a számlával és a fizetést igazoló bizonylattal (nyugta, számla stb.) együtt kell benyújtani. A jótállási jegy elvesztése a termékre vagy a szolgáltatásra vonatkozó garancia érvényét veszti.

16.11. A kicserélt termékre ugyanaz a garancia vonatkozik, mint az új termékre.

16.12. Bármely termékkategória esetében szigorúan tilos a következő műveletek végrehajtása:

16.12.1. a termék összeszerelése egy elem vagy magának a terméknek a sérülése esetén;

16.12.2. kicsomagolás éles vagy kemény tárgyakkal;

16.12.3. anyagok vágása vagy karcolása;

16.12.4. dörzsölés más felületekkel vagy dörzsölő anyagokkal (tisztító oldatokkal);

16.12.5. termékek használata vagy tárolása nedves környezetben vagy 0 Celsius-fok alatti hőmérsékleten és hőmérséklet-ingadozású környezetben;

16.12.6. helyezze a terméket hőforrások közelébe (a védőtávolság 1 m);

16.12.7. savakat, kőolajat, gázt, tisztítószereket, vegyi oldószereket vagy alkoholt tartalmazó tisztítószerek használata (bármilyen oldatot először kis, rejtett területen kell tesztelni);

16.12.8. a termékek nedvesítése (szappanos vízben enyhén megnedvesített ruhával tisztítsa meg - 50% víz, 50% pH semleges folyékony szappan, majd azonnal törölje le száraz ruhával);

16.12.9. a termékek más célra történő felhasználása, mint amire azokat tervezték.

16.13. A felek megállapodnak abban, hogy az egyikük által a másik felé intézett értesítés érvényes, ha azt írásban megküldi Önnek a számla bevezető részében megadott címre. A lakcímváltozást a felek nem kifogásolhatják, ha azt írásban nem közölték. Postai úton történő értesítés esetén tértivevényes ajánlott levélben kell megküldeni, és az átvevő posta által az átvételi elismervényen feltüntetett időpontban a címzett által megérkezettnek kell tekinteni.

16.14. A jótállási idő a jótállási jegyben van meghatározva minden egyes újrazárt termékre. Az újrazárt Termék használati, kezelési és szállítási feltételei megegyeznek a zárt Termékekével, és ugyanazokat a szolgáltatásokat élvezik, hacsak a Termék oldalon másként nem szerepel.

16.15. A MELONI BEAUTY SRL által kiállított jótállási jegyben részesülő Termékek garanciáját a cég székhelyén kell elszámolni: u. Prelungirea Ghencea, nr. 65, loc. Bragadiru, jud. Ilfov.

16.16. A megrendelés teljesítésével vagy értelmezésével kapcsolatban a felek között esetlegesen felmerülő, békés úton nem rendezhető nézeteltéréseket az Eladó székhelye szerinti bíróságok rendezik, a Romániában hatályos jogszabályoknak megfelelően.

17. Tulajdonjog átruházása

17.1. A szállítás napjáig tartó időszakban a megrendelés részleges vagy teljes kifizetésétől függetlenül a termékek a tényleges kiszállításig az Eladó tulajdonában maradnak. A tényleges kézbesítést a Vevő átvételét igazoló aláírása igazolja a futár által átadott fuvarokmányon. A Termékek feletti tulajdonjog átszálláskor, a Vevő által a Megrendelésben megjelölt helyen történő fizetést követően (kiszállítással - a futár által biztosított fuvarokmány átvételét igazoló aláírással) száll át.

17.2. A termékeknek a gyártó eredeti, zárt csomagolásában kell lenniük, és a szállítás során a szállításig biztosítva kell lenniük. A Vevő a termék átvételekor köteles a futár jelenlétében ellenőrizni a csomag csomagolásának sértetlenségét: a csomagolás nem szakadt-e meg, nincs-e rajta karcolás, ütés, vagy helytelen kezelésre utaló nyom. Amennyiben a csomag kézbesítéskor megsérül, a megrendelő vállalja, hogy megtagadja az átvételt, és a futárral kötött jegyzőkönyv megjegyzésében feltünteti a csomag kézbesítéskori állapotát.

17.3. Az átvételre akkor kerül sor, ha a termékek és szolgáltatások megfelelnek a megrendelésben szereplő műszaki jellemzőknek. Ha a Vevő észleli, hogy a leszállított termékek vagy nyújtott szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki előírásoknak, úgy az Eladó köteles a termékeket, szolgáltatásokat megfelelővé tenni, vagy a nem megfelelőnek talált termékek értékét visszaküldeni, ha a Vevő úgy kívánja.

17.4. Azon termékek esetében, amelyeknél a termékoldalon megjelenik a „Csomag bontása után” lehetőség, a kiszállításkor kötelező a termékeket hiánytalanul ellenőrizni. A Vevő vállalja a küldemények kicsomagolását és mennyiségi és minőségi ellenőrzését, azok címkézése alapján, a törékeny küldemények és a törékeny csomagolt alkatrészek (pl. üvegalkatrészek) kicsomagolását, sértetlenségének ellenőrzését. Ezen termékek esetében a fuvarokmányok aláírása a termékek és azok minőségének elfogadását jelenti. A termékekben a szállításból eredő esetleges sérülésekkel kapcsolatos későbbi igények semmisek.

18. Felelősség

18.1. A Weboldal meglátogatásával Ön elfogadja, hogy a használat saját felelősségére történik. A Meloni nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett incidensért vagy bármilyen egyéb veszteségért, költségért vagy kiadásért, amely a Weboldal elérése vagy böngészése, illetve adatok (szöveg, kép, videó vagy hang) letöltése miatt merülhet fel.

18.2. A Meloni nem vállal felelősséget a vírusok, hibák, emberi tevékenység vagy bármilyen számítógépes rendszer meghibásodása vagy bármilyen egyéb hiba, meghibásodás vagy kommunikációs késedelem által okozott károkért az eszközökön.

18.3. A Weboldalon található összes információ és anyag ingyenes, mindenféle garancia nélkül. A Meloni Company semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a Weboldal használatából vagy használatának képtelenségéből eredő közvetlen, következményi, véletlenszerű, különleges károkért, és nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek bármilyen hibából, mulasztásból, megszakításból, hibából erednek. , hibák, késedelmek a működésben vagy az átvitelben vagy a Weboldal teljesítményének bármilyen meghibásodása.

18.4. Felelősség a Weboldal tartalmáért: A Meloni nem vállal és nem tehető felelőssé a Weboldalon közzétett vagy karbantartott hibából, pontatlanságból vagy elavult információból eredő olyan károkért, amelyek nem az ő hibájából következtek be.

18.5. A Meloni fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon található információkat bármikor kiegészítse és módosítsa.

18.6. A Meloni nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, költségekért, perekért, követelésekért, kiadásokért vagy egyéb kötelezettségekért, ha azokat közvetlenül a Feltételek be nem tartása okozza.

18.7. A Meloni nem vállal felelősséget a Weboldal ideiglenes működésképtelensége miatt okozott károkért, valamint a Weboldalon közzétett egyes hivatkozások elérésének ellehetetlenítéséből eredő károkért.

18.8. Az Eladó nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek a Vevőt vagy bármely harmadik személyt a Megrendelésben vállalt kötelezettségeinek Eladó általi teljesítése következtében elszenvedhetik, valamint a Termékek és Szolgáltatások átadást követően történő használatából eredő károkért, ill. különösen annak elvesztése miatt.

18.9. A Felhasználó/Vásárló a Fiók létrehozásával és használatával felelősséget vállal a Fiók adatainak (felhasználónév és jelszó) bizalmas kezeléséért, valamint a Fiókhoz való hozzáférés kezeléséért, valamint a hatályos jogszabályok által megengedett mértékben felelős az elvégzett tevékenységért. fiókján keresztül.

18.10. Az Ügyfél/Felhasználó/Vásárló a Fiók létrehozásával és/vagy a Tartalmak használatával és/vagy Megrendelések leadásával kifejezetten és egyértelműen elfogadja a Weboldal Felhasználási Feltételeit a közölt legfrissebb változatban, amely a weboldal létrehozásának időpontjában létezett. Fiók és/vagy a Tartalom használata és/vagy a Megrendelés leadása.

18.11. A Meloni nem vállal felelősséget az ezen a Webhelyről származó hivatkozások (kereskedelmi vagy reklám linkek) által elért Weboldalak tartalmáért, minőségéért vagy természetéért. Ezekért a webhelyekért a felelősség teljes mértékben a tulajdonosokat terheli.

19. Az eladó jogai és kötelezettségei

19.1. Az Eladó szakmai és műszaki ismereteit felhasználja a megrendelésben foglalt eredmény elérése érdekében, és a Vevő igényeinek, igényeinek és specifikációinak megfelelő termékeket és szolgáltatásokat szállítja;

19.2. Kommunikáció az üzlettel – az üzlettel való interakcióval, a termékekkel kapcsolatos vélemények közzétételével vagy a „Kapcsolatfelvétel” részben említett címeken keresztül történő kommunikációval valósítható meg. A sértő vagy nem megfelelő nyelvezetet tartalmazó vélemények vagy megszólítások kizárásra kerülnek az oldalról vagy figyelmen kívül hagyásra kerülnek. Az Eladó a kapott információkat indokolás nélkül kezelheti.

20. Vélemények írása

20.1. Felhasználók/Vásárlók/Vásárlók véleményeket írhatnak az „Ajánlások” részben. A beírt információ lehet pozitív és negatív is, és egy termék vagy szolgáltatás jellemzőire és használatára vonatkozik.

20.2. Egy adott véleménynek a Weboldalon történő regisztrálásával a Felhasználók/Vásárlók/Vásárlók nem kizárólagos, örökre szóló, visszavonhatatlan, területileg korlátlan licencet adnak az Eladónak, és jogot adnak az Eladónak a felhasználásra, reprodukálásra, módosításra, adaptálására, közzétételére, fordítására, terjesztésére. és ilyen tartalmat jelenít meg.

20.3. Minden Felhasználó/Vásárló/Vásárló vállalja, hogy az említett pontok szerinti Vélemény elküldésekor betartja az alábbi szabályokat:

20.3.1. csak egy adott termék vagy szolgáltatás jellemzőire és/vagy használati módjára hivatkozni, elkerülve az esetlegesen megváltozó szempontokra vonatkozó információkat (ár vagy promóciós ajánlatok), illetve a Megrendelés végrehajtásával kapcsolatos információkat;

20.3.2. megfelelő, nem sértő nyelvezet használata olyan kifejezések nélkül, amelyek sérthetnek vagy károsíthatnak bármely más Felhasználót/Ügyfelet/Vásárlót;

20.3.3. annak biztosítására, hogy az általuk megadott információk valósak, pontosak, ne félrevezetőek és összhangban legyenek a vonatkozó törvényekkel, tiszteletben tartva ezzel más felek jogait, a szerzői jogot, a védjegyet, a licencelést vagy más tulajdonjogot, a nyilvánossághoz vagy a magánélethez való jogot;

20.3.4. ezt a lehetőséget csak a Weboldalon található adott termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos kommunikációra vagy további részletek megszerzésére használja, a termékek vagy szolgáltatások eladását és vásárlását hirdető más cégekre való hivatkozás nélkül;

20.3.5. semmilyen módon és mértékben ne adjon meg és ne kérjen személyes adatot (elérhetőségi adatok, szállítási vagy lakcímadatok, telefonszámok, e-mail címek, kereszt- és/vagy vezetéknevek stb.), vagy bármilyen más olyan információt, amely az ilyen személyes adatok nyilvánosságra hozatala;

20.3.6. nem tartalmazhat információkat és/vagy részleteket az Eladóval azonos kereskedelmi tevékenységet folytató egyéb kereskedelmi webhelyekről származó URL-ekről (linkekről);

20.3.7. ne kísérelje meg becsapni az Eladó által nyújtott szolgáltatásokat, és ne küldjön be reklámanyagot tartalmazó Véleményeket;

20.4. A kritikai tényszerű értékelésen túlmenően a Felhasználó/Vásárló/Vásárló értékelés benyújtásakor egy „Szív” szimbólum formájában minősítést is hozzáadhat, amely azt jelzi a többi felhasználó számára, hogy elégedettek a Termékkel.

20.5. Azoknak a Felhasználóknak/Vásárlóknak/Vásárlóknak, akik olyan véleményeket küldenek be, amelyekhez fotófájlokat csatolnak, be kell tartaniuk a következő szabályokat:

20.5.1. a feltöltött fájlok olyan képeket és/vagy videókat tartalmaznak, amelyek ahhoz a termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódnak, amelyről a vélemény készült, biztosítva, hogy a feltöltött fájlok tiszteletben tartsák a szerzői jogokat;

20.5.2. a feltöltött fájlok nem tartalmaznak erőszakot, felnőtteknek szóló tartalmat, gyalázatos nyelvezetet vagy más olyan tartalmat, amely faji vagy etnikai származás, vallás, fogyatékosság, nem, életkor, veterán státusz, szexuális vagy politikai irányultság alapján sért egy személyt/csoportot;

20.5.3. a feltöltött fájlok nem tartalmaznak más személyekkel kapcsolatos információkat;

20.5.4. a feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak URL-eket vagy vízjeleket olyan Weboldalakra, amelyek az Eladóval azonos kereskedelmi tevékenységet folytatnak.

20.6. Ha a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló a Véleményt pusztán szubjektív szempontból nem megfelelő tartalomként jelöli meg, az Eladónak alaposan meg kell vizsgálnia ezt a tartalmat annak megállapítására, hogy az sérti-e a Webhely Általános Szerződési Feltételeit. A beírt szövegek, fényképek vagy videók csak az Eladó általi elemzést követően kerülnek eltávolításra a Weboldalról.

20.7. Ha az Eladó a Feltételek ismételt megsértését észleli, az Eladó fenntartja a jogot, hogy felfüggesztse a Felhasználó/Vásárló/Vásárló azon lehetőségét, hogy véleményt nyújtson be a Weboldalon.

21. Személyes adatok feldolgozása

21.1. Kérjük, olvassa el a jelen dokumentum részét képező, a személyes adatok kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztatót.

22. Cookie-k használata

22.1. Lásd a Cookie-szabályzatot, amely ennek a dokumentumnak a részét képezi.

23. Vis Maior

23.1. Vis maior eseménynek kell tekinteni minden olyan előre nem látható és elkerülhetetlen, a felek ellenőrzésén kívül eső eseményt, amely részben vagy egészben megakadályozza a szerződéses kötelezettségek teljesítését. Az a Fél, amely vis maiorra hivatkozik, és erről a másik Szerződő Felet az igényelt vis maior esemény bekövetkezésétől számított 7 napon belül értesíti, mentesül kötelezettségei alól, de csak olyan mértékben és kizárólag arra az időtartamra, amelyre a vis maior fennáll. .

23.2. Egyik fél sem vállal felelősséget szerződéses kötelezettségeinek elmulasztásáért, ha a nemteljesítés vis maior eseményre vezethető vissza. A vis maior olyan előre nem látható esemény, amely kívül esik a felek ellenőrzésén, és amely nem kerülhető el.

23.3. Ha az esemény bekövetkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül az esemény nem szűnik meg, mindkét fél jogosult a másik felet értesíteni a Szerződés megszűnéséről anélkül, hogy bármelyik fél további kártérítési igényt követelhetne.

24. Irányadó jog

24.1. Erre a szerződésre a román jog vonatkozik. Az Eladó és a Vásárlók/Vásárlók között felmerülő vitás kérdéseket békés úton kell rendezni, vagy ha ez nem lehetséges, a vitákat a romániai bukaresti illetékes bíróságok rendezik.

25. Tájékoztatás az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

25.1. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (WEEE) olyan veszélyes anyagokat tartalmazhatnak, amelyek negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre, ha nem gyűjtik őket külön. Figyelembe véve a GEO 195/2005 - a környezetvédelemről és a GEO 5/2015 az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló rendelkezéseket, a Megrendelőknek az alábbiakat kell figyelembe venniük:

25.1.1. A vásárlók vállalják, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait (WEEE) nem válogatják szétválasztatlan települési hulladékként, és az ilyen elektromos és elektronikus berendezések hulladékait külön gyűjtik;

25.1.2. e hulladék (WEEE) begyűjtését az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak állami gyűjtőszolgálata és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtésére feljogosított gazdálkodó által szervezett gyűjtőállomások végzik;

25.2. Az elektromos és elektronikus berendezések szelektív gyűjtését jelző szimbólum egy áthúzott kerekes szemetes, mint a képen. Lásd itt a WEEE szimbólumot.

25.3. Ez a piktogram azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait nem szabad háztartási hulladékkal keverni, és külön kell gyűjteni.

26. Egyéb rendelkezések

26.1. A hozzáférés felfüggesztése

26.2. Kivételes esetben az Eladó minden további értesítés vagy formalitás nélkül, és magatartásának magyarázata nélkül felfüggesztheti vagy letilthatja a hozzáférést a Weboldal tartalmához vagy annak bármely részéhez, különösen a Vélemények elhagyásához. A Weboldal nem nyilvános elemeihez való jogosulatlan hozzáférés a számítógépes rendszerhez való jog nélküli hozzáférés vétségének minősül, és a hatályos román jogszabályok szerint szankcionálandó.

26.3. Biztonság

26.3.1. Ez a Weboldal minden szükséges biztonsági intézkedést megtesz a felhasználóink ​​személyes adatainak védelme érdekében. A személyes adatok Weboldalunkon történő kitöltésekor az adatokat offline és online egyaránt védjük. Minden személyes adatot biztonságos oldalakon dolgozunk fel SSL-titkosítással, amelyeket egy kis lakat szimbólum jelöl meg a Microsoft Internet Explorer böngészőablakának alján.

26.3.2. Az ezen a webhelyen alkalmazott biztonsági szabványokkal kapcsolatos további információkért látogasson el a Súgó szakaszba.

A melonicare.com felhasználója vállalja, hogy rendszeresen ellenőrzi a Felhasználási feltételeket. Ha nem ért egyet a Meloni által azokon végrehajtott változtatásokkal, akkor abbahagyja a Weboldal használatát. Ha továbbra is használja a Weboldalt, úgy kell tekinteni, hogy beleegyezett a változtatásokba.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Weboldal Általános Szerződési Feltételeit időszakonként frissítse és módosítsa, hogy tükrözze a Weboldal működésében bekövetkezett bármilyen változást vagy a jogszabályi követelmények változásait. A dokumentum a Weboldalon való közzétételétől kezdve kötelező érvényű az Ügyfelekre/Felhasználókra/Vásárlókra nézve. Bármilyen ilyen változás esetén az Eladó a Weboldalon megjeleníti a Dokumentum módosított változatát, ezért kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizze jelen Dokumentum tartalmát.